Financier met een heldere structuur

Het MKB Impulsfonds is een financieringsinstelling voor MKB ondernemers die een bedrijfslening zoeken tussen 250.000 en 1 miljoen euro.

De structuur is transparant en eenvoudig: institutionele beleggers verstrekken het kapitaal waarmee het MKB Impulsfonds leningen uitgeeft aan MKB ondernemers met een gezonde onderneming en groei-ambitie. Het aanvragen van leningen gebeurt altijd via de bedrijfsadviseur of accountant.

Het MKB Impulsfonds heeft bij de start op 1 december 2014 direct 40 miljoen euro in kas. Initiatiefnemer is het Pensioenfonds Detailhandel dat haar initiële investering doet uit een totaal geïnvesteerd vermogen van 12 miljard euro. In 2015 is Stichting Pensioenfonds Wonen tevens toegetreden. Het MKB Impulsfonds voort continue gesprekken met institutionele beleggers die de motor van de Nederlandse economie een impuls willen geven. Het fonds kan in 2016 doorgroeien tot 100 miljoen euro voor leningen aan het MKB.