Beproefd stappenplan

Het MKB Impulsfonds beoordeelt de kredietaanvraag met een beproefd stappenplan. De focus van kredietbeoordeling ligt minder op zekerheden, maar meer op de  fundamentele analyse van een bedrijf en de positie in de betreffende regio en sector.

Als ondernemers beschikken over een goed onderbouwd plan en een bewezen trackrecord, dan kijkt het MKB Impulsfonds niet alleen naar het verleden, maar neemt zij ook de verwachte ontwikkelingen mee in de beoordeling van de aanvraag.

Ondernemers die een beroep doen op het MKB Impulsfonds om hun groeiplannen te realiseren, houden volledige zeggenschap over de onderneming. Wel houdt het MKB Impulsfonds graag een vinger aan de pols. Daarvoor levert de ondernemer, via de bedrijfsadviseur of accountant, in de periode dat hij gebruik maakt van de lening op zeer regelmatige basis de cijfers én financiële prognoses aan.

Bij een leningaanvraag worden de volgende stappen doorlopen:

  • De ondernemer formuleert samen met de bedrijfsadviseur of accountant de behoefte (behoeftebepaling)
  • De bedrijfsadviseur of accountant doet een eerste toets op basis van de voorwaarden van het MKB Impulsfonds (financiële sneltoets)
  • De bedrijfsadviseur of accountant doet namens de ondernemer een financieringsaanvraag bij het MKB Impulsfonds (financieringsaanvraag)
  • De kredietbeoordelaar van het MKB Impulsfonds gaat op basis van de aanvraag beoordelen of een lening kan worden verstrekt (kredietbeoordeling)
  • Het MKB Impulsfonds verstrekt lening (verstrekking)
  • De ondernemer betaalt rente en aflossing en via de bedrijfsadviseur of accountant wordt op regelmatige basis financiële informatie aan het MKB Impulsfonds verstrekt (monitoren lening)